09/01

Program dopłat do cen gazu ziemnego i energii elektrycznej za rok 2022 przyjęty przez Radę Ministrów

Informujemy, że 3. stycznia br. Rada Ministrów przyjęła program dopłat do cen gazu ziemnego i energii elektrycznej za rok 2022. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii nabór wniosków o dopłaty ma zostać otwarty już w pierwszej połowie stycznia br.

O dopłaty do cen gazu ziemnego oraz energii elektrycznej będą mogli występować przedsiębiorcy spełniający łącznie m.in. następujące warunki:

1. przedsiębiorca odnotowywał w 2022 r. co najmniej 50% wzrost cen gazu ziemnego lub energii elektrycznej względem średnich cen z 2021 r.;
2. koszty zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego stanowiły u przedsiębiorcy co najmniej 3% wartości jego produkcji w 2021 r. (lub 6% wartości produkcji w pierwszej połowie 2022 r.);
3. co najmniej połowa ich przychodów lub wartości produkcji przedsiębiorcy pochodziła z działalności w kodach PKD lub kodach PRODCOM wymienionych na liście sektorów szczególnie narażonych na skutki kryzysu, opracowanej przez Komisję Europejską m.in. wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 19.20.Z), produkcja gazów technicznych (PKD 20.11.Z), produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13.Z), produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z).

Z pełną listą kodów PKD oraz PRODCOM objętych systemem dopłat można się zapoznać TUTAJ

Maksymalna kwota dopłat dla przedsiębiorców z tej samej grupy kapitałowej nie może przekroczyć 4 mln euro.

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszym wsparciem przy aplikowaniu o dopłaty, zapraszamy do kontaktu.