04/10

Nowy projekt nowelizacji akcyzowej – zmiany m.in. w zakresie ewidencji i deklaracji

Informujemy, że na stronach RCL pojawił się zupełnie nowy projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym – jest on dostępny pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12325050. Obecnie zaproponowane zmiany są przedmiotem konsultacji publicznych i uzgodnień w ramach rządu; zgodnie z obecnymi założeniami mają one wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Najważniejsze z planowanych zmian obejmują:

1. Wprowadzenie obowiązku prowadzenia wszystkich ewidencji akcyzowych w formie elektronicznej:
• dla „dużych” przedsiębiorców – od 1 stycznia 2020 r.
• dla „małych” i „średnich” przedsiębiorców – od 1 stycznia 2021 r.
• dla „mikroprzedsiębiorców” – od 1 stycznia 2022 r.

2. Wprowadzenie obowiązku elektronicznego przesyłania deklaracji akcyzowych:
• wyjątek: deklaracje podatkowe i uproszczone składane przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej

3. Zmiany w zakresie Wiążących Informacji Akcyzowych (WIA):
• określenie przesłanek zmiany udzielonej WIA przez organy podatkowe
• ograniczenie czasowe ważności WIA: w obecnym stanie prawnym są one wydawane na czas nieokreślony, natomiast po nowelizacji będą obowiązywały tylko przez okres 3 lat od udzielenia

4. Wprowadzenie możliwości uznania barek do przemieszczania paliwa żeglugowego (bunkierek) za część składu podatkowego

5. Doprecyzowanie przesłanek udzielania i cofnięcia zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego

*****

Informujemy również, że Ministerstwo Finansów zapowiedziało opublikowanie w najbliższym czasie jeszcze jednego projektu nowelizacji przepisów akcyzowych. Na jego podstawie najprawdopodobniej wydłużony zostanie okres przejściowy na wdrożenie e-DD, przynajmniej w odniesieniu do niektórych wyrobów – co oznacza, że w dalszym ciągu możliwe byłoby stosowanie papierowych dokumentów dostawy zamiast systemu elektronicznego. Oczywiście poinformujemy Państwa o szczegółach planowanych rozwiązań gdy tylko dokładna treść nowelizacji zostanie udostępniona przez MF.