20/04

Objęcie systemem SENT zbóż i innych produktów rolnych – projekt rozporządzania Ministra Finansów

19.04.2023 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, które wprowadza obowiązek zgłoszenia do systemu SENT przywozu do Polski oraz tranzytu przez Polskę następujących produktów rolnych sklasyfikowanych w załączniku I do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.):

1. zboża (część I załącznika), w tym m.in. kukurydzę, żyto, jęczmień, owies, słód jak również mąki ze zbóż, skrobie czy gluten pszenny;
2. jaja (część XIX załącznika);
3. mięso drobiowe (część XX załącznika), w tym m.in. drób domowy żywy, wątróbki drobiowe oraz tłuszcz drobiowy;
4. produkty pszczele (część XXII załącznika), w tym m.in. miód naturalny.

Z pełną listą produktów rolnych (wraz z ich kodami CN), które mają zostać objęte systemem SENT można się zapoznać TUTAJ

Zgodnie z projektem rozporządzenia obowiązek zgłoszenia do systemu SENT będzie dotyczył każdego przywozu do Polski lub tranzytu przez Polskę ww. produktów rolnych, bez względu na ilość produktów w przesyłce.

Rozporządzenie dotyczy każdego przywozu do Polski lub tranzytu przez Polskę ww. produktów rolnych, tj. nie tylko rozpoczynających się na terytorium Ukrainy, ale również rozpoczynających się w każdym innym państwie, w tym unijnym.

Jednocześnie obowiązek zgłoszenia do systemu SENT nie obejmie transportów ww. produktów rolnych:

1. rozpoczynających się na terytorium Polski; oraz
2. rozpoczętych w innych krajach, ale przed wejściem w życie projektowanego rozporządzenia.

Rozporządzenie ma wejść w życie w dniu następującym po dniu jego ogłoszenia. Z zapewnień strony rządowej wynika, że rozporządzenie wejdzie w życie w ciągu kilku najbliższych dni.

Z projektem rozporządzenia można się zapoznać TUTAJ

***

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości na temat zmian wprowadzanych niniejszym rozporządzeniem, prosimy o kontakt.