24/03

Termin na złożenie zeznania CIT-8 przedłużony

Informujemy, że 21 marca 2023 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 530; dalej: „Rozporządzenie”). Z pełną treścią Rozporządzenia mogą zapoznać się Państwo pod tym linkiem: Dziennik Ustaw 2023 r. poz. 530

Rozporządzenie wydłuża termin do złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty należnego podatku do 30 czerwca  2023 r..

Zmiana ma zastosowanie do wszystkich podatników (również podatników opodatkowanych Estońskim CIT), których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r., co oznacza, że przedłużenie terminu dotyczy tych podatników:
– których rok podatkowy równy jest kalendarzowemu,
– których rok podatkowy nie równał się kalendarzowemu, ale zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r.

Ponadto w zakresie Estońskiego CIT przedłużony został termin złożenia zeznania oraz zapłaty podatku należnego od przekształcenia (jeśli pierwszy rok opodatkowania estońskim CIT rozpoczął się w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 1 marca 2023 r.).

Do 30 czerwca 2023 r. wydłużony został także termin na złożenie deklaracji CIT-ST w przypadku podmiotów posiadających oddziały (zakłady) na obszarze innej jednostki samorządu terytorialnego niż ta w której położona jest siedziba.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 22 marca 2023 r.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Rozporządzenia, zapraszamy Państwa do kontaktu.