01/02

Obowiązek aktualizacji rejestracji akcyzowej – do 30.06.2021 r.

Jak już informowaliśmy, dzisiaj wchodzi w życie pierwsza z dwóch dużych nowelizacji akcyzowych 2021. Jedną z najważniejszych wprowadzanych nią zmian jest ustanowienie Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, obsługiwanego (całkowicie elektronicznie) przez organy podatkowe z wykorzystaniem PUESC. Celem tego rejestru jest zgromadzenie w jednym miejscu informacji o wszystkich podmiotach działających w akcyzie, dzięki czemu administracja skarbowa będzie mogła je łatwiej obsługiwać, a także – w razie potrzeby – kontrolować.

Przypominamy, że w związku z tą zmianą wszystkie podmioty zarejestrowane dotychczas dla potrzeb akcyzy zobowiązane są do zaktualizowania („odnowienia”) tej rejestracji w terminie do 30 czerwca 2021 r. W tym celu muszą wejść na „nowy PUESC” (dostęp: https://www-2.puesc.gov.pl/), zalogować się na swoje dotychczasowe konto (jeśli jeszcze go nie mają, konieczne jest jego założenie), a następnie wypełnić formularz aktualizacji rejestracji akcyzowej („elektroniczne AKC-R” wg nowego wzoru – formularz „Aktualizacja podmiotu”). W chwili obecnej formularz ten nie jest jeszcze aktywny; ma jednak zostać uruchomiony w najbliższych dniach.

W tym samym terminie (30 czerwca 2021 r.) obowiązku rejestracji akcyzowej za pośrednictwem „nowego PUESC” muszą dokonać także podmioty z nowych kategorii, które dotychczas nie musiały się rejestrować dla potrzeb akcyzy, lecz zostały objęte tym obowiązkiem na mocy wchodzącej właśnie w życie nowelizacji. Dotyczy to jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej (innych niż osoby fizyczne), które zużywają wyroby zwolnione od akcyzy ze względu na przeznaczenie (w tym zwłaszcza gaz płynny LPG) – czyli np. stowarzyszenia, fundacje, kościoły, etc. Na mocy nowych przepisów one także będą musiały zalogować się na „nowy PUESC” i zarejestrować elektronicznie dla potrzeb akcyzy (formularz „Rejestracja podmiotu”) do końca czerwca br.

Jedynym wyjątkiem od obowiązku aktualizacji rejestracji akcyzowej są podmioty działające wyłącznie w zakresie obrotu lub zużycia olejów opałowych, tzn. jednostki mające status „pośredniczącego podmiotu olejowego” lub „zużywającego podmiotu olejowego”, które równocześnie nie prowadzą jakiejkolwiek innej działalności wymagającej statusu podatnika akcyzy. Wprowadzane zmiany nie dotyczą tego rodzaju podmiotów – właściwa w tym przypadku rejestracja akcyzowa uproszczona pozostanie na dotychczasowych zasadach (brak obowiązku aktualizacji do 30 czerwca; możliwość składania formularzy papierowych; rejestracja / aktualizacja rejestracji w przypadku zmiany danych odbywać się będzie w lokalnych akcyzowych urzędach skarbowych, a nie za pośrednictwem Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych).

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt.