02/09

„Opłata cukrowa” – opublikowana w Dzienniku Ustaw

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa, zgodnie z którą od 1 stycznia 2021 r. zostanie wprowadzona nowa opłata od napojów zawierających cukier oraz od napojów alkoholowych (dalej: „opłata cukrowa”).

Opłata cukrowa będzie dotyczyć:

1. Napoi z dodatkiem cukrów będących monosacharydami lub disacharydami oraz środków spożywczych zawierających te substancje oraz substancji słodzących;

2. Napoi alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w opakowaniach o objętości do 300 ml;

Opłata cukrowa od wprowadzania na rynek napojów z dodatkiem cukrów, będzie składała się z:

1. Opłaty stałej w wysokości 0,50 zł za litr napoju zawierającego substancje słodzące w ilości do 5 gramów cukru na 100 ml napoju; oraz

2. Opłaty zmiennej w wysokości 0,05 zł za każdy dodatkowy gram cukru powyżej 5 gramów cukru na 100 ml napoju.

Natomiast napoje zawierające dodatek kofeiny lub tauryny, będą objęte opłatą w wysokości 0,10 zł za litr napoju.

Jednocześnie wskazujemy, że opłata cukrowa od napojów z dodatkiem cukrów nie może być wyższa niż 1,2 zł za litr napoju.

Podmiotami zobowiązanymi do uiszczenia opłaty cukrowej od napojów z dodatkiem cukrów, będą podmioty, które wprowadzają na rynek krajowy napoje z dodatkiem cukrów.

W przypadku napoi alkoholowych wysokość opłaty cukrowej wynosić będzie 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu zawartego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Do jej zapłaty zobowiązany będzie przedsiębiorca zaopatrujący przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych. Obowiązek zapłaty opłaty cukrowej od napoi alkoholowych powstanie w momencie zaopatrzenia w napoje alkoholowe, natomiast organem właściwym w sprawie poboru opłaty cukrowej od napoi alkoholowych będzie urząd skarbowy właściwy dla przedsiębiorców zaopatrujących punkty sprzedaży detalicznej.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt.