29/09

Zmiany w wykazie sektorów i podsektorów energochłonnych korzystających z rekompensat do cen prądu na lata 2021-2030

25. września 2020 r. w Dzienniku Urzędowym UE zostały opublikowane nowe wytyczne Komisji Europejskiej w zakresie sektorów i podsektorów energochłonnych. Pełna treść nowych Wytycznych KE w zakresie sektorów i podsektorów energochłonnych znajduje się TUTAJ

Podmioty prowadzące działalność w sektorach i podsektorach energochłonnych wskazanych w Wytycznych KE będą mogły w latach 2021-2030 korzystać z rekompensat do cen prądu zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1532), bowiem w związku ze zmianą Wytycznych KE dojdzie do zmiany załącznika nr 1 do tej ustawy.

W porównaniu z wykazem sektorów i podsektorów energochłonnych obowiązującym do końca 2020 r., Wytyczne KE wprowadzają na lata 2021-2030 następujące zmiany:

• z wykazu sektorów i podsektorów energochłonnych zostały usunięte m.in.:

– produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14);
– produkcja nawozów sztucznych i związków azotowych (PKD 20.15); oraz
– górnictwo rud żelaza (PKD 07.10);

• do wykazu sektorów i podsektorów energochłonnych zostały dodane m.in.:

– wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 19.20);
– produkcja pozostałych metali nieżelaznych (PKD 24.45);
– wybrane podsektory w ramach sektora włókna szklanego (PKD 23.14.12.10 oraz PKD 23.14.12.30); oraz
– wybrane podsektory w ramach sektora gazów przemysłowych (PKD 20.11..11.50 oraz PKD 20.11.12.90).

W związku ze zmianą Wytycznych KE w sprawie sektorów i podsektorów energochłonnych konieczne jest dokonanie ponownej analizy czy w latach 2021-2030 Państwa przedsiębiorstwa będą mogły korzystać z systemu rekompensat do cen prądu.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania do systemu rekompensat do cen prądu obowiązującego do końca 2020 r., jak również na lata 2021-2030, zapraszamy do kontaktu.