04/08

Projekt wprowadzenia „opłaty depozytowej” dot. olejów i preparatów smarowych

Informujemy, że w ostatnich dniach opublikowano raport pt. „Gospodarka olejami zużytymi – założenia reformy i propozycja ustawy”, który zawiera propozycje zmian prawnych mających na celu – zdaniem jego autorów – ograniczenie nielegalnego spalania zużytych olejów silnikowych i zmniejszenie szarej strefy w branży olejowej. Z uwagi na to, że Raport ten powstał w ścisłej współpracy z rządem, spodziewamy się że zawarty w nim projekt nowelizacji przepisów nie będzie wyłącznie zbiorem teoretycznych rozważań, lecz raczej stanie się podstawą do dalszych prac legislacyjnych w Radzie Ministrów. Pełna treść Raportu znajduje się pod linkiem: https://ungc.org.pl/strefa-wiedzy/raport-gospodarka-olejami-zuzytymi-zalozenia-reformy-propozycja-ustawy/.

Najważniejsze zmiany dla branży olejowej, które są proponowane w Raporcie, obejmują:

1) objęcie systemem koncesjonowania URE wytwarzania i obrotu z zagranicą olejami i preparatami smarowymi

2) utworzenie ogólnokrajowego systemu zbiórki olejów zużytych – co oznacza m.in.:
• obowiązek nieodpłatnego odbioru olejów odpadowych od użytkowników końcowych przez wszystkich sprzedawców olejów i preparatów smarowych
• obowiązek uzyskania specjalnej rejestracji z urzędu skarbowego przez wszystkie podmioty sprzedające oleje i preparaty smarowe lub zbierające oleje odpadowe od innych podmiotów

3) wprowadzenie tzw. opłaty depozytowej (ok. 4,5 zł / litr), czyli swoistej kaucji pobieranej od końcowych użytkowników olejów i preparatów smarowych w momencie sprzedaży do nich tych wyrobów; będzie ona zwracana w momencie oddania przepracowanego oleju do podmiotów zajmujących się jego utylizacją lub przetworzeniem

Zgodnie z projektem zawartym w Raporcie, większość nowych przepisów ma wejść w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw; może to nastąpić w IV kwartale br. Pełne wdrożenie wszystkich proponowanych zmian (w tym zwłaszcza w zakresie koncesji) będzie jednak trwało kilka miesięcy dłużej, do ok. wiosny przyszłego roku.

Będziemy Państwa na bieżąco informowali o dalszym przebiegu prac legislacyjnych nad tym projektem. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, pozostajemy do dyspozycji.