18/06

Pozostało 12 dni na rejestrację w CRPA

Przypominamy, że do 30 czerwca 2021 r. należy dokonać aktualizacji rejestracji akcyzowej w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych podmiotów dotychczas zarejestrowanych jako podatnicy akcyzy.

Aktualizacji rejestracji akcyzowej za pośrednictwem nowego PUESC (dostęp: https://www-2.puesc.gov.pl/) muszą dokonać wszystkie podmioty zarejestrowane dotychczas dla potrzeb akcyzy. Brak aktualizacji będzie oznaczał utratę statusu podatnika akcyzy.

Obowiązek ten dotyczy podatników akcyzy, ale także podmiotów, które nabywają wyroby akcyzowe zwolnione z akcyzy ze względu na przeznaczenie lub objęte stawką zero. Brak rejestracji akcyzowej po 30 czerwca 2021 r. będzie oznaczał , że podmiot nie będzie mógł nabywać wyrobów ze zwolnieniem / stawką zero. Tak więc oprócz załatwienia „własnej” aktualizacji w CRPA, należy się upewnić że na 1 lipca Państwa klienci, odbierający wyroby ze zwolnieniem z akcyzy / stawką zero dopełnili obowiązku aktualizacji w CRPA.

Zwracamy także uwagę, że w tym samym terminie obowiązku rejestracji akcyzowej za pośrednictwem „nowego PUESC” muszą dokonać także podmioty, które dotychczas nie musiały się rejestrować dla potrzeb akcyzy. Dotyczy to jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej (innych niż osoby fizyczne), które zużywają wyroby zwolnione od akcyzy ze względu na przeznaczenie (w tym zwłaszcza gaz płynny LPG).

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, służymy Państwu pomocą.