18/06

Wyjaśnienia MF dot. zmian w składaniu deklaracji akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

Informujemy, że na stronach Ministerstwa Finansów zostały opublikowane wyjaśnienia dotyczące zmian w składaniu deklaracji akcyzowych, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2021 r.; są one dostępne pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/akcyza/wyjasnienia/zmiany-w-deklaracjach-akcyzowych-od-1-lipca-2021-r/.

Najważniejsze wnioski zawarte w tych wyjaśnieniach są następujące:

1) od 1 lipca 2021 r. wszystkie deklaracje akcyzowe będą musiały być składane w formie elektronicznej przez PUESC

2) obowiązek deklarowania wyrobów zwolnionych od akcyzy oraz objętych zerową stawką akcyzy dotyczy wyłącznie podmiotów, u których technicznie powstaje „obowiązek podatkowy” od tych wyrobów:

– innymi słowy, konieczność składania deklaracji wystąpi u tych podmiotów, u których – gdyby tylko nie stosowanie zwolnienia / stawki zero – powstałby obowiązek zapłaty akcyzy ze względu na charakter czynności dokonywanej względem wyrobów akcyzowych;

– brak konieczności składania deklaracji przez inne podmioty „dotykające” wyrobów zwolnionych / ze stawką zero, m.in. przez podmioty pośredniczące, podmioty zużywające wyroby zwolnione i ze stawką zero (zwykli „zużywacze” nadal nie będą musieli w ogóle składać deklaracji – wyjątkiem w tym zakresie będą jedynie w pewnym zakresie podmioty zużywające alkohol etylowy do produkcji innych wyrobów).

3) wymóg składania nowych deklaracji kwartalnych dotyczy tylko tych podmiotów, które w związku z inną działalnością akcyzową (niedotyczącą wyrobów zwolnionych / ze stawką zero) nie składają deklaracji miesięcznych. Jeżeli dziś podatnik składa deklaracje miesięczne to dane dot. wyrobów zwolnionych oraz objętych zerową stawką akcyzy będzie uwzględniał w zwykłych deklaracjach miesięcznych.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt.