30/07

Zamykanie zgłoszeń SENT LPG po 1 sierpnia 2020 r.

Przypominamy, że począwszy od 1 sierpnia 2020 r. podmioty odbierające LPG w systemie monitorowania przewozów towarów zobowiązane są do zamykania zgłoszeń SENT z wykorzystaniem tzw. zaawansowanego poziomu dostępu do PUESC. Oznacza to, że czynność ta będzie mogła być wykonana wyłącznie z dodatkowym uwierzytelnieniem w postaci IdSISC nadanego podmiotowi (spółce) odbierającej gaz płynny na swoją infrastrukturę.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, pozostajemy do dyspozycji.