30/03

Przesunięcie terminu złożenia CIT-8 oraz zapłaty podatku na 30 czerwca 2021 r. coraz bardziej prawdopodobne

10 marca 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: Rozporządzenie).


Zgodnie z Rozporządzeniem, przesunięty do 30 czerwca 2021 r. ma zostać termin do:

• złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 28 lutego 2021 r.;
• wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu rocznym;
• wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 7aa ust. 9 pkt 2 ustawy o CIT – dotyczy rozliczeń w związku z estońskim CIT.

Zmiana terminu złożenia CIT-8 została również zaproponowana w ramach prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 860). Ustawa ta została przekazana do Senatu, którego najbliższe posiedzenie ma się odbyć 24-26 marca. Ze względu na przebieg prac legislacyjnych, Ministerstwo Finansów uznało, że zachodzi ryzyko, że zmiany w zakresie rozliczenia CIT nie wejdą w życie przed 31 marca, dlatego też zdecydowano się wydłużyć terminy na rozliczenie CIT w drodze rozporządzenia.

Link do prac legislacyjnych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12344450/katalog/12771202#12771202

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt.