06/04

Szkolenie „Zasady dokumentowania transakcji podlegających opodatkowaniu VAT”

Szanowni Państwo,

21 kwietnia br. w Olsztynie (Hotel Wileński, ul. Ryszarda Knosały 5, 10-015 Olsztyn) odbędzie się szkolenie pn. „Zasady dokumentowania transakcji podlegających opodatkowaniu VAT”. Szkolenie rozpocznie się o godz. 9:00 i potrwa do ok. 15:00.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy program szkolenia:

Część I: Ogólne zasady dokumentowania czynności na gruncie ustawy o VAT
1) Aktualnie obowiązujące przepisy w zakresie dokumentowania czynności na gruncie ustawy o VAT
2) Kiedy w ramach działalności JST dana czynność powinna zostać udokumentowana fakturą VAT, kiedy paragonem, a kiedy notą księgową?
3) Refakturowanie – czym jest i kiedy stosujemy?
Część II: Zasady wystawiania i korygowania faktur VAT
1) Moment wystawienia faktury VAT a moment powstania obowiązku podatkowego w VAT
2) Faktura VAT w Nowym JPK – kody GTU oraz kody procedur
3) Elementy konieczne oraz fakultatywne faktury VAT
4) Faktura korygująca a nota korygująca
Część III: Faktury elektroniczne i faktury ustrukturyzowane (tzw. Krajowy System e-Faktur)
1) Faktury elektroniczne – zasady stosowania po stronie sprzedażowej, jak równie zakupowej
2) Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych a zasady fakturowania wynikające z przepisów ustawy o VAT
3) Faktury ustrukturyzowane – nowy sposób wystawiania faktur obowiązujący od 01.01.2022 r. i obowiązkowy od 01.01.2023 r. Jak stosować faktury ustrukturyzowane i jak ten system wpłynie na inne formy fakturowania w JST?
Część IV: Sankcje za błędy w fakturowaniu i sesja pytań i odpowiedzi
1) Sankcje za brak wystawienia faktury VAT w ogóle
2) Sankcje za błędy w fakturowaniu, w tym za braki na fakturze oraz nieterminowe wystawienie faktury VAT
3) Nieprawidłowe ujęcie faktury VAT w pliku JPK – konsekwencje, sposób korekty pliku JPK

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres info@cabajkotala.com .
W zgłoszeniu prosimy podać imiona oraz nazwiska zgłaszanych uczestników oraz dane jednostki zgłaszającej na szkolenie.