28/03

Zbliża się termin raportowania CBC-P

Przypominamy, że do 31 marca należy dokonać raportowania CBC-P. Poniżej przesyłamy, krótkie przypomnienie dotyczące zasad raportowania.
Gdyby mieli Państwo wątpliwości czy powyższy obowiązek Państwa dotyczy prosimy o informacje.
Co do zasady, obowiązkiem raportowania objęte są te podmioty, które:
• stanowią grupę kapitałową, dla której sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe;
• skonsolidowane przychody, w poprzednim roku obrotowym, przekroczyły 750 mln EUR (3 250 000 000 PLN, gdy skonsolidowane sprawozdanie jest sporządzane w PLN).
Zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (dalej: Ustawa) można wyróżnić dwa obowiązki sprawozdawcze:

Informacja o grupie podmiotów przekazywana przez jednostkę dominującą (CBC-R)

Zgodnie z ustawą CBC-R składa jednostka dominująca wchodząca w skład grupy podmiotów, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium RP, w terminie 12 miesięcy od zakończenia roku sprawozdawczego.

Informacja o grupie podmiotów przekazywana przez jednostkę wchodzącą w skład grupy (CBC-P)

Zgodnie z ustawą CBC-P powinna złożyć spółka, która nie jest spółką dominującą, posiadająca siedzibę lub zarząd na terytorium RP.
CBC-P składa się w terminie 3 miesięcy od zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów.
W CBC-P należy wskazać jednostkę raportującą informacje o grupie (CBC-R) oraz podać jej dane identyfikacyjne, a także państwo, w którym zostanie przekazania informacja o grupie podmiotów.
Powiadomienie CBC-P składane jest wyłącznie elektronicznie (przez system e-Deklaracje). Nie ma możliwości podpisania Powiadomienia CBC-P podpisem zaufanym oraz przesłania go za pomocą platformy ePUAP.
Niezłożenie CBC wiąże się z zagrożeniem karą finansową w kwocie 1 000 000 zł.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt.