30/03

Termin na rozliczenie CIT przedłużony do 30 czerwca 2021 r.

26 marca 2021 r. na stronie Ministerstwa Finansów pojawiła się informacja o podpisaniu przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusza Kościńskiego rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: Rozporządzenie). O planach Ministerstwa informowaliśmy w naszym alercie 17 marca.

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem, przesunięty do 30 czerwca 2021 r. zostaje termin do:

• złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 28 lutego 2021 r.;
• wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu rocznym;
• wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 7aa ust. 9 pkt 2 ustawy o CIT – dotyczy rozliczeń w związku z estońskim CIT.

Rozporządzenie wydane zostało równolegle do procedowanej w Parlamencie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 860), która również w swoich zapisach wprowadzała przesunięcie terminu rozliczenia CIT-8.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt.