23/10

VAT: Ulga na złe długi – TSUE uznaje polskie przepisy za niezgodne z prawem UE

15 października 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) wydał długo oczekiwany wyrok w polskiej sprawie E. sp. z o.o. sp.k. przeciwko Ministrowi Finansów (C-335/19) w zakresie ulgi na złe długi.
TSUE potwierdził, że polskie regulacje, które uzależniają skorzystanie z ulgi na złe długi od formalnego statusu wierzyciela oraz dłużnika są sprzeczne z Dyrektywą VAT.

W swoim rozstrzygnięciu TSUE wskazał, że za sprzeczne z Dyrektywą VAT należy uznać takie przepisy krajowe, które uzależniają obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem VAT od warunku:
1. by w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług, a także w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej mającej na celu skorzystanie z tego obniżenia dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
2. wierzyciel był w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej nadal zarejestrowany jako podatnik VAT.

Wyrok TSUE rozszerzył więc sytuacje, w których będzie można skorzystać z ulgi na złe długi. Podatnicy będą mogli korzystać z ulgi również w sytuacji, gdy ich kontrahenci są w trakcie postępowania likwidacyjnego czy upadłościowego. W naszej ocenie dzięki rozstrzygnięciu TSUE podatnicy będą mogli skorzystać z ulgi również w przypadku dokonania transakcji z osobami niebędącymi podatnikami VAT. Uważamy, że jedyną przesłanką dla możliwości skorzystania z tej instytucji jest brak zapłaty w terminie wynikającym z przepisów.

W związku z powyższym zachęcamy do dokonania przeglądu nieuregulowanych wierzytelności, od których VAT nie został skorygowany, za okres ostatnich 5 lat (z końcem 2020 r. upływa termin na skorygowanie rozliczeń VAT za okres od grudnia 2014 r. do listopada 2015 r.)

Jednocześnie przypominamy, że wyrok TSUE daje możliwość wznowienia postępowań już zakończonych, przy czym zalecane jest jak najszybsze podjęcie działań, ze względu na ograniczenia terminowe, tj. miesiąca od publikacji wyroku TSUE.

Gdyby potrzebowali Państwo naszego wsparcia zachęcamy do kontaktu.