28/06

Webinarium- Akcyza w branży płynów do papierosów elektronicznych

Jak stosować przepisy akcyzowe do płynów do e-papierosów
WEBINARIUM – SZKOLENIE ONLINE
– dla firm zajmujących się sprowadzaniem do Polski lub produkcją płynów do e-papierosów
– dla sprzedawców (hurtowych i detalicznych) płynów do e-papierosów

TERMIN: 8 LIPCA 2021 R., GODZ. 11:00 – 14:30

30 kwietnia zakończył się proces wdrażania w Polsce akcyzy na płyny do e-papierosów. Od maja 2021 r. wszystkie płyny w obrocie muszą być oznaczone banderolami podatkowymi.
Przepisy akcyzowe dotyczące płynów do e-papierosów są jednak w wielu miejscach niejasne i budzą wątpliwości jak je stosować w praktyce.
W trakcie szkolenia doradcy podatkowi z kancelarii Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe wyjaśnią:

• Jak stosować definicję płynu do papierosów elektronicznych;
• Co oznacza sformułowanie „przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych”;
• Jak organy podatkowe oraz sądy administracyjne rozumieją przeznaczenie wyrobu akcyzowego (doświadczenie na innych wyrobach akcyzowych);
•Czy gliceryna, glikol podlega akcyzie;
• Czy mieszaniny (PG/VG) bez innych dodatków podlegają akcyzie;
• Jakie powinno być traktowanie akcyzowe premiksów;
• Jakie powinno być traktowanie akcyzowe shotów nikotynowych;
• Jakie powinno być traktowanie aromatów;
• Jakie powinno być traktowanie akcyzowe nikotyny / soli nikotyny;
• Czy obrót płynem nadającym się do wykorzystania w e-papierosach, ale oznaczonym „nie do e-papierosów” jest bezpieczny;
• Czy opublikowane dotychczas interpretacje indywidulne dotyczące płynów do e-papierosów mogą stanowić realną ochronę w postępowaniach podatkowych;
• Jakie konsekwencje podatkowe oraz karne będzie rodziło uznanie przez organ podatkowy, że dany produkt ma jednak przeznaczenie do papierosów elektronicznych.
• Na webinarium zapraszamy przede wszystkim osoby zarządzające przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność w sektorze płynów do papierosów elektronicznych, a także osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe w takich podmiotach.

Webinarium poprowadzimy w formie spotkania online na platformie Microsoft Teams. Każdy uczestnik spotkania uzyska dostęp do materiałów – prezentacji szczegółowo omawiającej zmiany w branży papierosów elektronicznych.

Dostęp do webinarium jest płatny. Koszt uczestnictwa to 900 zł netto. Koszt ten dotyczy łącznie jednej firmy (maksymalnie 3 osoby z danej firmy).

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w webinarium poprzez wysłanie maila zwrotnego na adres info@cabajkotala.com, zawierającego informacje o ilości zgłoszonych osób, ich imiona i nazwiska oraz adresy mailowe. W odpowiedzi uzyskacie Państwa wszelkie instrukcje techniczne i dostęp do spotkania.

Webinarium poprowadzą:
Wojciech Kotala jest licencjonowanym doradcą podatkowym i prawnikiem. Ma prawie 20 letnie doświadczenie zawodowe. W swojej karierze świadczył usługi doradztwa podatkowego w największych międzynarodowych firmach doradczych oraz kancelariach prawnych. Od maja 2015 r. jest wspólnikiem spółki doradztwa podatkowego Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Wojciech specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT i akcyzą, dotyczących sektora energetycznego, spożywczego i FMCG. Szczególnym obszarem jego zainteresowań są kwestie podatkowe i regulacyjne związane z walką z szarą strefą w obrocie paliwami i elektroniką, jak również zagadnienia związane z produkcją i obrotem biokomponentami i biopaliwami ciekłymi. Jest autorem wielu publikacji w prasie fachowej oraz był prelegentem w trakcie szeregu konferencji podatkowych i branżowych. Wojciech był zaangażowany w wiele projektów, w tym dla największych polskich przedsiębiorstw, związanych określaniem skutków podatkowych transakcji krajowych i zagranicznych.
Patrycja Fatyga jest aplikantką radcowską oraz doktorantką w Szkole Głównej Handlowej. Patrycja jest związana z Kancelarią Cabaj Kotala od 2017 r. wcześniej zdobywała doświadczenie w jednej z największych firm doradztwa podatkowego w Polsce. Patrycja specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu cen transferowych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku akcyzowego. Z racji działalności naukowej Patrycja występuje na konferencjach naukowych oraz publikuje artykuły w czasopismach naukowych.