25/02

Zmiana stawek akcyzy i opłaty paliwowej od 03.2020

W dniu 20 lutego 2020 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana tzw. ustawa okołobudżetowa na rok 2020 – jest ona dostępna pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/278. Tak samo jak w poprzednich latach, zawiera ona wiele „tymczasowych” zmian przepisów, tzn. takich, które nie są dokonywane na stałe, lecz jedynie na bieżący rok budżetowy.

Z perspektywy branży paliwowej istotna jest jedna zmiana, polegająca na podwyższeniu stawek opłaty paliwowej o 17 zł / 1000 l lub 17 zł / 1000 kg wyrobów o przeznaczeniu napędowym i równoległym obniżeniu stawek akcyzy o taką samą kwotę, na te same wyroby. Łączna wysokość opodatkowania paliw silnikowych nie ulegnie więc zmianie; dojdzie natomiast do „przesunięcia” do opłaty paliwowej części kwoty przypadającej obecnie na akcyzę.

I tak np. olej napędowy będzie opodatkowany akcyzą i opłatą paliwową w następujący sposób:
• akcyza wg stawki 1151,00 zł za 1000 l
• opłata paliwowa wg stawki 323,34 zł za 1000 l

Zmienione stawki akcyzy i opłaty paliwowej będą obowiązywać „od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustawa okołobudżetowa weszła w życie” – przy czym wejście w życie następuje z dniem następującym po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw (czyli 21 lutego 2020 r.), choć z mocą od 1 stycznia 2020 r. Mimo, że ten przepis przejściowy nie jest do końca jasno napisany to naszym zdaniem oznaczają on jednak, że nowe stawki zaczną one obowiązywać z dniem 1 marca 2020 r.

Obniżona stawka akcyzy na wyroby napędowe będzie więc mogła być zastosowana począwszy od wpłaty dziennej z tytułu transakcji dokonanych w dniu 1 marca 2020 r. (uiszczanej najpóźniej 26 marca 2020 r.), natomiast podwyższone stawki opłaty paliwowej będą uwzględniane:
• w przypadku produkcji lub nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw – w deklaracji miesięcznej za marzec 2020 r., składanej do 25 kwietnia 2020 r.
• w przypadku importu paliw – jeśli odprawa importowa miała miejsce po 1 marca 2020 r. (termin zapłaty – 10 dni od złożenia SAD).

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt.