14/05

Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla terminali towarowych – objaśnienia podatkowe

Szanowni Państwo,

 

W zeszłym tygodniu Ministerstwo Finansów wydało Objaśnienia podatkowe w sprawie stosowania od 1 stycznia 2024 r. zwolnienia z podatku od nieruchomości dla kolejowych terminali towarowych.

 

Przedmiotem niniejszych objaśnień podatkowych MF jest przepis wprowadzający zwolnienie z podatku od nieruchomości dla terminali towarowych jako obiektów infrastruktury usługowej, w części przeznaczonej do prowadzenia działalności związanej ze świadczeniem usług przewoźnikom kolejowym, które weszły w życie od 1 stycznia 2024 r. Szerzej niniejszą kwestię opisaliśmy w naszym alercie ze stycznia br.

 

Ministerstwo Finansów w treści niniejszych objaśnień podatkowych uznało, że mimo faktycznego wejścia w życie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla terminali towarowych, zwolnienie to nie może być stosowane ze względu na brak zakończenia procedury notyfikacyjnej prowadzonej przez Komisję Europejską. Celem procedury notyfikacyjnej jest potwierdzenie, że wprowadzenie niniejszego zwolnienia nie narusza przepisów o pomocy publicznej.

 

Uzasadniając swoje stanowisko w sprawie Minister Finansów odwołując się do orzecznictwa TSUE wskazał, że ewentualne korzystanie z niniejszego zwolnienie będzie wiązało się z koniecznością dokonania zwrotu zaoszczędzonego podatku wraz z odsetkami.

 

Naszym zdaniem stanowisko wyrażone przez MF w objaśnieniach podatkowych jest kontrowersyjne w związku z faktem, że sam ustawodawca doprowadził do wejścia w życie przepisów, które nie zostały notyfikowane. Stąd, w naszej ocenie wyciąganie negatywnych konsekwencji wobec podatników korzystających z niniejszego zwolnienia, które wskazał MF jest dyskusyjne.

 

Pełna treść objaśnień podatkowych MF znajduje się TUTAJ

 

Jeżeli chcieliby Państwo omówić ewentualny wpływ niniejszych objaśnień podatkowych na sytuację Państwa przedsiębiorstw, zapraszamy do kontaktu.