Koncesje

W ramach doradztwa regulacyjnego zajmujemy się doradzaniem w zakresie koncesji, zapasów obowiązkowych, opłaty zapasowej oraz Narodowego Celu Wskaźnikowego.

Nasze usługi obejmują:

 • Wsparcie w uzyskiwaniu koncesji na gruncie prawa energetycznego
 • Asysta w uzyskiwaniu interpretacji przepisów z Urzędu Regulacji Energetyki
 • Pomoc w ocenie skutków operacji gospodarczych na gruncie zapasów obowiązkowych i opłaty zapasowej
 • Asysta w uzyskiwaniu interpretacji przepisów z Agencji Rezerw Materiałowych
 • Asysta w postępowaniach prowadzonych przez Prezesa Rezerw Materiałowych
 • Pomoc w analizie zakresu i sposobu wypełniania obowiązków związanych z Narodowym Celem Wskaźnikowym (NCW)
 • Asysta w uzyskiwaniu interpretacji przepisów dotyczących NCW z Urzędu Regulacji Energetyki
 • Stałe usługi obejmujące kompleksową pomoc w prawidłowym i terminowym składaniem raportów wymaganych przez przepisy Prawa Energetycznego

Nasze doświadczenie:

 • Skuteczna pomoc w uzyskaniu kilkunastu koncesji URE (OPC, OPZ, WPC);
 • Skuteczną pomoc na rzecz kilkunastu w klientów, przy formalnym potwierdzeniem z URE / ARM, że określone operacje gospodarcze nie skutkują obowiązkami w zakresie koncesji, zapasów obowiązkowych i NCW
 • Wygrany spór z Agencją Rezerw Materiałowych w zakresie opłaty zapasowej dla jednego z wiodących polskich podmiotów z branży LPG
 • Wygrany spór z URE dotyczy niesłusznego cofnięcia koncesji OPZ OPC na rzecz jednego z wiodących polskich podmiotów z branży LPG
 • Odzyskanie nadpłaty opłaty zapasowej dla jednego z największych importerów paliw ciekłych
 • Wsparcie w uzyskaniu statusu AEO dla jednego z największych importerów towarów w swojej branży
 • Klika wygranych sporów z organami podatkowymi w zakresie SENT (niesłuszne nałożenie kar)
 • Asysta dla jednego z największych polskich przedsiębiorstw z branży produkcyjnej w zakresie statusu „odbiorcy przemysłowego” na gruncie Prawa Energetycznego