VAT

Nasze usługi obejmują:

 • Ustalanie skutków w VAT transakcji i zdarzeń
 • Doradzanie, w jaki sposób należy rozpoznać dla VAT (i akcyzy) transakcje w obrocie międzynarodowym
 • Pomoc w uzyskiwaniu zwrotów VAT z urzędu skarbowego
 • Przeglądy rozliczeń podatkowych w VAT, w tym przeglądy przed wystąpieniem klienta o zwrot VAT
 • Określanie prawa do odliczenia VAT, wyliczanie współczynnika i prewspółczynnika
 • Występowanie o interpretacje przepisów prawa podatkowego
 • Pomoc klientom w trakcie kontroli podatkowych i celno-skarbowych
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniach przed wojewódzkim sądem administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • Rejestracja podmiotów zagranicznych dla VAT w Polsce
 • Prowadzenie rozliczeń VAT podmiotów zagranicznych w Polsce (VAT compliance)
 • Świadczenie usług przedstawiciela podatkowego dla podmiotów zagranicznych
 • Doradzanie jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie VAT
 • Szkolenia dotyczące VAT

Nasze doświadczenie:

Doradzaniem w podatku VAT zajmujemy się od początku 2000 roku.Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywaliśmy w dziale podatku VAT w międzynarodowej firmie konsultingowej.Do naszych najistotniejszych projektów z ostatnich lat należało:

 • Pomoc producentom i importerom sprzętu elektronicznego w zmianie przepisów o VAT i wprowadzeniu odwrotnego obciążenia
 • Wsparcie dla dużego centrum usług wspólnych w uzyskaniu zwrotu VAT przy rozpoczęciu działalności w Polsce
 • Analiza skutków podatkowych w VAT rozruchu i regularnej działalności pierwszego polskiego terminalu morskiego LNG
 • Wsparcie dla jednego z największych importerów paliw ciekłych we wdrożeniu mechanizmów dotyczących „szybkiego VAT” przy nabywaniu paliw ciekłych z UE w zakresie ustalenia procedur rozliczeń VAT i finansowania podatnika
 • Kilkadziesiąt dużych projektów dotyczących wdrożenia scentralizowanych rozliczeń VAT i zwrotów VAT w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Przegląd VAT w podmiocie zarządzającym specjalną strefą ekonomiczną zakończony dużymi oszczędnościami i odzyskaniem VAT z urzędu skarbowego
 • Asysta na rzecz wielu dużych nabywców nieruchomości komercyjnych w sporach dotyczących uznania przedmiotu transakcji za ZCP
 • Asysta dla jednego z największych dystrybutorów towarów w swojej branży w sporze, w którym organy podatkowe uznały, że utworzony łańcuch transakcyjny był sztuczny i zakwestionowały prawo do odliczenia VAT