Kontrole i spory z organami podatkowymi

Nasze usługi obejmują:

 • Ustalanie strategii postępowania w trakcie kontroli i strategii obrony przed ewentualnym sporem z organem podatkowym
 • Przygotowywanie pism i wyjaśnień do organów
 • Zgłaszanie wniosków dowodowych
 • Uczestnictwo w przesłuchaniach
 • Przygotowywanie zastrzeżeń i wyjaśnień do protokołu, odwołań od decyzji, zażaleń i innych pism w trakcie kontroli i postępowania
 • Przygotowywanie skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniach o stwierdzenie nadpłaty w podatkach
 • Pomoc klientom w postępowaniach zabezpieczeniowych i egzekucyjnych

Nasze doświadczenie:

 • Wygrana sprawa przed Naczelnym Sądem Administracyjnym o brak opodatkowania akcyzą dostaw olejów bazowych do innego kraju UE w związku z działaniem dostawcy w dobrej wierze
 • Reprezentowanie dystrybutora tworzyw sztucznych w postępowaniu dotyczącym VAT, uzyskanie korzystnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego potwierdzającego, że dystrybutor działał w dobrej wierze i z należytą starannością
 • Wygrana sprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie o zwrot VAT od zakupów przy użyciu kart paliwowych, wygrany spór o zwrot odsetek od niezwróconego w terminie zwrotu VAT
 • Uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie zastosowania stawki 0% VAT do robót budowlanych na brzegu morskim oraz w porcie, reprezentowanie związku przedsiębiorców budowlanych w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym zakończonym wydaniem pozytywnej uchwały 7 sędziów
 • Uzyskanie korzystnej decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej i zwrotu akcyzy zapłaconej przez przedsiębiorcę w związku z upływem zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego
 • Pomoc w trakcie kontroli celno-skarbowych dla dystrybutora sprzętu elektronicznego
 • Pomoc w trakcie kontroli celno-skarbowej dla dystrybutora olejów roślinnych i olejów przetworzonych