Podatki dochodowe i inne

Nasze usługi obejmują:

 • Świadczenie usług stałego wsparcia podatkowego (hot-line) oraz przygotowywanie opinii podatkowych obejmujących kompleksowo skutki podatkowe we wszystkich rodzajach podatków – dochodowych CIT i PIT, pośrednich i innych
 • Pomoc w procesie negocjowania i zawierania umów
 • Przygotowywanie i ocena istniejących w przedsiębiorstwie procedur podatkowych
 • Badanie pod kątem systemowym procesów gromadzenia danych i informacji do deklaracji podatkowych, identyfikacja „punktów krytycznych” w przedsiębiorstwie
 • Pomoc we wdrażaniu systemów elektronicznych stosowanych do celów rozliczeń podatkowych
 • Kompleksowe przeglądy podatkowe
 • Przeglądy „due dilligence”
 • Doradztwo celne, pomoc w występowaniu o zezwolenia celne, certyfikat upoważnionego przedsiębiorcy AEO
 • Przygotowywanie przedsiębiorców do zmian przepisów prawa podatkowego – szkolenia
 • Przygotowanie dokumentacji cen transferowych
 • Doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego

Nasze doświadczenie

 • Przegląd podatkowy due-dilligence spółek transportowych w Polsce przed ich zakupem przez zagranicznego inwestora
 • Pomoc podatkowa w trakcie zakupu nieruchomości w Warszawie przez osobę fizyczną, przygotowywanie zapisów umów, uzyskanie zwrotu podatku VAT od nabytych nieruchomości
 • Zaplanowanie sukcesji działalności gospodarczej przedsiębiorcy z branży sprzętu ratowniczego
 • Uzyskanie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych w 70% podatku od odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji
 • Asysta przedsiębiorstwu zajmującego się dystrybucją różnego rodzaju towarów w wystąpieniu o certyfikat celny AEO
 • Przygotowanie dokumentacji cen transferowych dla przedsiębiorstwa zajmującego się sprzątaniem budynków komercyjnych
 • Przygotowanie dokumentacji cen transferowych dla umów pożyczek ocena rynkowości oprocentowania pożyczek
 • Ocena wpływu zmian przepisów podatku dochodowego od osób prawnych na działalność przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją wyrobów chemicznych