16/12

Nowelizacja ustawy o akcyzie

Informujemy, że wczoraj, tj. 15 grudnia 2022 r. Sejm odrzucił poprawki Senatu i uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa czeka teraz na podpis…

czytaj więcej
01/12

Odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny – nowy „podatek” dla wytwórców energii elektrycznej

Dzisiaj (1 grudnia 2022 r.) wchodzi w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców…

czytaj więcej
03/11

Zamrożenie cen prądu dla sektora MŚP – jakich obowiązków trzeba dopełnić, aby skorzystać?

Wczoraj (tj. 2 listopada) Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w…

czytaj więcej
13/10

Ostatnie dni na poinformowanie o zmianie właściwości urzędu skarbowego od 01.01.2023 r.

Przypominamy, że do 17. października br. (poniedziałek) podatnicy, dla których z 1. stycznia 2023 r. zmianie ulega właściwy urząd skarbowy muszą dokonać stosownego zawiadomienia swojego aktualnie właściwego urzędu skarbowego o…

czytaj więcej
04/10

Limit kosztów niematerialnych – możliwość uzyskania zwrotu podatku

Z początkiem tego roku został uchylony art. 15e ustawy o CIT, który ograniczał możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów określonych kategorii wydatków ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych. Przepis ten od…

czytaj więcej
29/09

Opłata cukrowa- zmiany

Informujemy, że Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zostały opublikowane najważniejsze założenia, które mają znaleźć się w Projekcie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,…

czytaj więcej
29/09

Opłata od małpek

Informujemy, że Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zostały opublikowane najważniejsze założenia, które mają znaleźć się w Projekcie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,…

czytaj więcej
28/09

Rozporządzenie Komisji Europejskiej dotyczące wspólnych „unijnych norm ubytków” zostało opublikowane

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 23 września 2022 r. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2022:247:TOC) opublikowano Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1636 z dnia 5 lipca 2022 r. uzupełniające dyrektywę Rady (UE) 2020/262 przez określenie…

czytaj więcej
25/08

Nowelizacja ustawy o akcyzie

Informujemy, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Znajduje się on obecnie na etapie opiniowania. Zgodnie z…

czytaj więcej
17/08

Projekt “małej nowelizacji” Ustawy o biokomponentach wniesiony do Sejmu

Po tym jak 2 sierpnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych został on w końcu opublikowany i wniesiony do Sejmu. Projekt…

czytaj więcej