31/07

Zerowy PIT dla osób do 26. roku życia z perspektywy płatnika

W Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki…

czytaj więcej
31/07

Opodatkowanie akcyzą nowego rodzaju olejów smarowych, CN 2710 20 90

Informujemy, że w trakcie prac legislacyjnych w Sejmie nad projektem nowelizacji ustawy o akcyzie, ustawy o VAT i Prawa energetycznego, do projektu tego wprowadzono zupełnie nowe przepisy, zgodnie z którymi…

czytaj więcej
31/07

Nowa wersja projektu rozporządzenia ws. SENT LPG

Informujemy, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się kolejna wersja projektu rozporządzenia Ministra Finansów, na mocy której system SENT zostanie rozszerzony na przewozy LPG – jest ona dostępna pod…

czytaj więcej
02/07

Projekt zmian dot. obrotu olejami opałowymi (akcyza / SENT) – tzw. „pakiet opałowy”

Przypominamy, że w Sejmie trwają prace nad tzw. pakietem opałowym, czyli projektem nowelizacji ustawy o akcyzie i ustawy o SENT w zakresie dokonywania obrotu i przemieszczeń olejów opałowych. Zgodnie z…

czytaj więcej
11/06

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o VAT i Prawa energetycznego trafił już do Sejmu

Informujemy, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który zawiera istotne modyfikacje przepisów w zakresie m.in. „szybkiego” VAT…

czytaj więcej
06/06

Nowe informacje ws. objęcia systemem SENT przewozów gazu płynnego LPG

Informujemy, że zbliżają się do końca konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe związane z planem objęcia systemem SENT przewozów gazu płynnego (LPG). Z formalnego punktu widzenia objęcie gazu LPG systemem SENT…

czytaj więcej
29/05

Możliwość uzyskania zwrotu różnicy kosztów nabycia energii elektrycznej na cele własne

W związku ze znacznym wzrostem kosztów nabycia energii elektrycznej w 2019 r. w ustawie z 28 grudnia 2018 r. obniżającej stawkę akcyzy na energię elektryczną (Dz.U. 2018 poz. 2538) oraz…

czytaj więcej
27/05

Projekt ustawy o obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności w VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadzający od 1 września 2019 r. obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w odniesieniu…

czytaj więcej
24/05

Nowe wzory raportowań koncesyjnych i podmiotu przywożącego

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw opublikowane zostały nowe wzory następujących raportowań składanych przez podmioty posiadające koncesje w zakresie paliw ciekłych oraz przez podmioty przywożące: - Informacja o rodzajach i lokalizacji…

czytaj więcej
16/05

Podsumowanie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług

Obecnie prowadzone są prace nad kilkoma nowelizacjami ustawy o podatku do towarów i usług. Projektowane zmiany mogą mieć wpływ na wiele branży. Dlatego też, aby ułatwić Państwu zapoznanie się z…

czytaj więcej